Wspólnie z firmą BIREX realizowaliśmy prestiżowy projekt polegający na całościowej logistyce dostaw na północny odcinek trasy ekspresowej S3. W kluczowych momentach była to koordynacja dostaw w ilości 100 000 ton na miesiąc.

Z uwagi na nasze doświadczenia uznajemy firmę BIREX za sprawdzonego i niezawodnego Partnera.